Profil firmy Jiří Noga

Firma Jiří Noga provádí a zajišťuje: 

  • kontroly hasicích přístrojů včetně zajištění tlakových zkoušek,oprav a plnění
  • kontroly požárních hydrantů vnitřních,podzemních,nadzemních
  • kontroly protipožárních ucpávek
  • kontroly protipožárních klapek
  • kontroly protipožárních dveří
  • prodej a montáž nových hasicích přístrojů všech druhů schválených pro použití v ČR
  • prodej a montáž hydrantových systémů
  • prodej hydrantových hadic, proudnic, spojek, ventilů, skříní na hasicí přístroje, autonomní kouřové čidla atd.
  • prodej a montáž  požárních a bezpečnostních tabulek a značek


Jiří Noga - hasicí přístroje a požární hydranty
Polní 537 | 739 61 Třinec