Profil firmy Jiří Noga

Firma Jiří Noga provádí a zajišťuje: 

 • kontroly hasicích přístrojů včetně zajištění tlakových zkoušek,oprav a plnění
 • kontroly požárních hydrantů vnitřních,podzemních,nadzemních
 • kontroly protipožárních ucpávek
 • kontroly protipožárních klapek,stěnových uzávěrů
 • kontroly protipožárních dveří
 • prodej a montáž nových hasicích přístrojů všech druhů schválených pro použití v ČR
 • prodej a montáž hydrantových systémů
 • prodej hydrantových hadic, proudnic, spojek, ventilů, skříní na hasicí přístroje, autonomní kouřové čidla atd.
 • prodej a montáž  požárních a bezpečnostních tabulek a značek
 • prodej a montáž protipožárních dveří

Přes smluvní partnery dále zajišťujeme

 • komplexní PO (požární ochrana) objektů a pracovišť: dokumentace, školení, poradenství
 • komplexní BOZP (bezpečnost práce)

Jiří Noga - hasicí přístroje a požární hydranty
Polní 537 | 739 61 Třinec