Požární hydranty

Firma Jiří Noga - hasicí přístroje a požární hydranty - je dodavatelem výrobků od firem Albeco, Bocciolone a Pavliš & Hartmann. Zahrnuje sortiment požárních hydrantů. Provádíme rovněž kontroly těchto zařízení - měření hydrantů elektronickým průtokoměrem od firmy Bocciolone.

Požární hydranty (zásobování požární vodou) patří mezi nejdůležitější druhy požárně bezpečnostních zařízení v objektu. Jejich použití může zabránit rozsáhlejším škodám a slouží k prvnímu zásahu při požáru. Ovládání je poměrně jednoduché. Nabízíme jak prodej nových celých hydrantových systémů, tak doplnění chybějících dílů (hadice, proudnice) do stávajících hydrantů. Nezbytnou součástí péče o požární ochranu ve Vašem objektu jsou pravidelné revize požárních hydrantů dle vyhlášky č.: 246/2001 Sb., ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-3 (nutné provádět 1x ročně).
  
Provádíme kontrolu požárních hydrantů včetně měření tlaku, průtočného množství vody, zjištění stavu předepsané výbavy, označení štítkem a zaplombování) a vystavíme Vám revizní zprávu dle stanovených předpisů. Zjištěné závady jsme schopni odstranit a uvést Váš hydrantový systém do optimálního stavu.

požární hydrant